ATAR61

ATAR61

ATAR61

ATAR 61 är en stor insats med rejäl lucka för optimerad eldupplevelse. Som med de större insatserna ATAR 60 ska den här också omramas av valfritt material – men där NSP Brandmursplattor är det enklaste sättet att göra en omramning. Kontakta oss för utförligare information om vad ni behöver köpa för en helt komplett installation. Allt från idén, till insatsen, skorstenen och brandmursplattorna köper ni enkelt hos Varmahembutikerna.

Teknisk data

Övrigt
Produkten är CE-märkt och och uppfyller
Boverkets miljökrav gällande utsläpp av OGC.