HEAT Hörninsats Hisslucka

HEAT Hörninsats Hisslucka

Vedeldad design hörninsats för inbyggnad. Hissluckan har vänster eller höger vinkel med böjt glas (utan list). Insatsen har också möjlighet till friskluftsanslutning samt är utrustad med en rökklocka av gjutjärn som kan vinklas för topp eller bakanslutning.

Teknisk data

Effekt: 4-16 kW

Verkningsgrad: 84%

Skorstensanslutning: 200 mm, toppansluten.