Laga skorsten och skorstensrenovering Halmstad
SKORSTENSRENOVERING

Laga skorsten och renovering av skorsten i Halmstad

En murad skorsten åldras och skadas, och därmed blir den också både brandfarlig och benägen att läcka giftiga gaser. Tyvärr tror många fastighetsägare att skorstenen är säker och under uppsikt av sotaren – inget kan vara mer fel, eller bara delvis sant. Skador på murverket och rök – eller ventilationskanalerna är mycket vanligt – orsaken är att skorstenarna ofta är 50-150 år och aldrig har reparerats.

Idag testas också täthet av murade rökkanaler med ytterst förlåtande testmetoder som tillåter kraftiga läckage – som helt omkullkastar det gamla strikta täthetstänkandet som tidigare rådde i vårt land. Detta ökar risken för bränder och det kommer att öka kostnaden för renovering – då förfallet ofta hinner gå alldeles för långt.

I många år har vi reparerat skadade skorstenar och rökkanaler – vi använder idag helst böjbara insatsrör i syrafast rostfritt stål med 30 års materialgaranti som håller din skorsten tät och säker under generationer framöver. Som grädde på moset ingår också ett unikt försäkringsskydd i 10 år.

Skorstensrenovering i Halmstad

Glidgjutning

Glidgjutning går till så att man med ett keramiskt eldfast bruk utför en invändig putsning av skorstenspipan. Detta ger en hel och tät kanal som är obetydligt mindre än före behandlingen och som har slätare väggar. 10 års funktionsgaranti, starkare och stabilare skiljeväggar talar till dess fördel.

Insatsrör

Insatsrör är en beprövad metod som ger goda resultat. Redan 1964 Sålde Nordiska Skorstensprodukter AB de första böjliga insatsrören och dessa är vår leverantör. Idag kan du få hela 30 års materialgaranti på stora delar av sortimentet.

Mura om

I de flesta fall fungerar det utmärkt att sätta in ett insatsrör eller glidgjuta. Ibland är dock skorstenen i så dåligt skick att den bör muras om , helt eller delvis. Då försöker man att välja samma typ av material som tidigare, t.ex. kalkbruk och tegel.

30 års materialgaranti

Gäller produkterna:

* Skorstenssytem Modulex
* Böjbara insatsrör NSP Superflex, Slätex
Ovalex, Ovalex DS, Cromaflex, Cromaflex SL