Loading...
Skorstensrenovering 2017-10-11T11:14:27+00:00

Laga skorsten och renovering av skorsten i Halmstad

En murad skorsten åldras och skadas, och därmed blir den också både brandfarlig och benägen att läcka giftiga gaser. Tyvärr tror många fastighetsägare att skorstenen är säker och under uppsikt av sotaren – inget kan vara mer fel, eller bara delvis sant. Skador på murverket och rök – eller ventilationskanalerna är mycket vanligt – orsaken är att skorstenarna ofta är 50-150 år och aldrig har reparerats.

Idag testas också täthet av murade rökkanaler med ytterst förlåtande testmetoder som tillåter kraftiga läckage – som helt omkullkastar det gamla strikta täthetstänkandet som tidigare rådde i vårt land. Detta ökar risken för bränder och det kommer att öka kostnaden för renovering – då förfallet ofta hinner gå alldeles för långt.

I många år har vi reparerat skadade skorstenar och rökkanaler – vi använder idag helst böjbara insatsrör i syrafast rostfritt stål med 30 års materialgaranti som håller din skorsten tät och säker under generationer framöver. Som grädde på moset ingår också ett unikt försäkringsskydd i 10 år.

Skorstensrenovering Halmstad

Läs mer om Garanti och NSP Tryghetspaket

Skorstensrenovering i Halmstad

Insatsrör

Insatsrör är en beprövad metod. De första böjliga insatsrören på den svenska marknaden såldes av Nordiska Skorstenprodukter AB redan 1964 och det företaget blev vår leverantör vid starten 1989 och är så än idag. Rören har utvecklats till skilda ändamål och idag kan de lämna hela 30 års materialgaranti på stora delar av sortimentet!

Glidgjutning

Glidgjutning går till så att man med ett keramiskt eldfast bruk utför en invändig putsning av skorstenspipan. Detta ger en hel och tät kanal som är obetydligt mindre än före behandlingen och som har slätare väggar.

10 års funktionsgaranti, starkare och stabilare skiljeväggar talar till dess fördel.

Mura om

I de flesta fall fungerar det utmärkt att sätta in ett insatsrör eller glidgjuta. Ibland är dock skorstenen i så dåligt skick att den bör muras om , helt eller delvis. Då försöker man att välja samma typ av material som tidigare, t.ex. kalkbruk och tegel.